తపాలా వ్యవస్థకు తుప్పు!

0
Spread the love

కొత్త నీరు వచ్చి పాత నీరు కొట్టుకు పోయినట్టు, చర వాణి వ్యవస్థ వృద్ధి చెందటంతో, తపాలా సేవలకు గండి పడింది.

వాట్స్ ఆప్ వంటి వినియోగం వల్ల ఉత్తరాలు రాసేవారు తగ్గారు.

దీంతో కార్డులు, కవర్లు, మనీ ఆర్డర్ లకు గిరాకీ పోయింది.

దీని ప్రభావంతో తపాలా పెట్టెలకూ తుప్పు పడుతుంది.

letterbox

https://www.bpknews.in/nasa-satellite-reached-isro/

https://www.facebook.com/mppavannarasapuram


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *