భీమవరం నియోజకవర్గం ఓటర్ల అభిప్రాయ సేకరణ.

0
Spread the love

భీమవరం నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి సేవకుడిగా ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్ధి బస్వాని పవన్ కుమార్

letterbox
Name / పేరు 
Phone number / మొబైల్  నెంబర్ 
Email
Mandal / మీ మండలం ?


Comments and / or questions వ్యాఖ్యలు మరియు / లేదా ప్రశ్నలు
Message
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.

https://www.facebook.com/bhimavaramconstituency


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *